Aktuality

Digger na hlodavce

Hloubkové kypření kypřiči Digger se ukazuje jako velmi účinný způsob hubení polních hlodavců. Díky tomuto efektu lze spojit dvě operace do jednoho přejezdu. Půda je jednak kvalitně hluboce prokypřena a zároveň dochází k významné redukci hlodavců tam, kde jsou silně přemnoženi.

Díky uspořádání pracovních nástrojů Diggerů dochází k velmi intenzivnímu kypření půdy s několikanásobným proříznutím ve vertikálním i horizontálním směru. Toho je dosaženo kombinací kypřících dlát s křidélky a dvojitých hřebových válců.  Dláta půdu hluboce prokypří a díky křidélkům i horizontálně proříznou.  Půda je nejen kypřena, ale dochází i k silné kompresi a drcení díky lomenému pracovnímu úhlu dlát. Následně je půda drcena rotujícími hřeby dvojitých hřebových válců, které vnikají do hloubky 15 cm a účinně mělní hrudy. Silný přítlak válců také zajišťuje velmi silnou zpětnou kompresi půdy pod válci. Hlodavci jsou tedy likvidováni nejen přímým zásahem pracovních nástrojů, ale i tlakem při silné dvoufázové kompresi půdy. Proto je ve srovnání s orbou takto provedené kypření z pohledu redukce hlodavců výrazně účinnější. Hloubkové kypření přitom orbu zcela nahrazuje a může být prováděno i opakovaně v krátkém období.